Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 8 september 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Ko{{"ş"}}er Kaya, Segers, Thieme, Klein en Voortman Wet Huis voor klokkenluiders (34.105)

-
Rondvraag

Op verzoek van het lid Barth (PvdA) stelt de commissie voor het voorbereidend onderzoek met betrekking tot de Novelle initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman Wet Huis voor klokkenluiders (34105) op 6 oktober 2015 te houden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman