Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 8 september 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet verantwoorde groei melkveehouderij (33.979)

-
Verantwoorde groei melkveehouderij - 33979

Brief van de staatssecretaris van EZ van 2 juli 2015 inzake productiebegrenzende maatregelen in de melkveehouderij (33979, 98)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van SP (Meijer), GroenLinks (Vos), ChristenUnie (Kuiper), PvdD (Koffeman) en SGP (Schalk). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer