Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 8 september 2015
1.
33802

Wet taken meteorologie en seismologie

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

2.
33962

Omgevingswet

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 3 november 2015.

3.
Deskundigenbijeenkomst wetsvoorstel Omgevingswet (33962)

De voorbereidingsgroep voor de deskundigenbijeenkomst op maandag 12 oktober a.s. geeft een toelichting op de startnotitie.
Besloten wordt om een uitgewerkt voorstel, inclusief een overzicht van uit te nodigen sprekers, te agenderen op 22 september 2015.
De commissie besluit voorts de uit te nodigen sprekers te verzoeken hun visie op het wetsvoorstel in een korte notitie weer te geven en deze voorafgaande aan de deskundigenbijeenkomst aan de commissie te doen toekomen.

4.
33965

Wijziging Spoorwegwet in verband met de instelling van één Europese spoorwegruimte

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel - bij voorkeur op 29 september 2015 - plenair te behandelen.

5.
34042

Invoering delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer