Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 8 september 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet algemeen pensioenfonds (34.117)

-
34117

Wet algemeen pensioenfonds

De commissie stelt voor om, vooruitlopend op de ontvangst van het oordeel van de Raad van State over het amendement-Lodders/Vermeij (nr. 17) en de kabinetsreactie daarop, het voorbereidend onderzoek te houden op 15 september 2015. Inbreng voor het voorlopig verslag wordt uiterlijk donderdag 17 september aangeleverd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren