Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 8 september 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verbetering wanbetalersmaatregelen (33.683)

- 33683 - Verbetering wanbetalersmaatregelen

Brief van de minister van VWS van 10 juli 2015 in reactie op brief van 21 mei 2015 (verslag schriftelijk overleg 33683, F)

De commissie besluit de door de minister aangekondigde novelle af te wachten en deze samen met het oorspronkelijke wetsvoorstel af te handelen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer