Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 15 september 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet algemeen pensioenfonds (34.117)

-
34117

Wet algemeen pensioenfonds

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Van de Ven), CDA (Oomen), D66 (Rinnooy Kan), PVV (Kok), SP (Elzinga), PvdA (Postema), ChristenUnie (Ester) en 50PLUS (Nagel)


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren