Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 22 september 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Visie regering consultatie Europese Commissie inzake Vogel- en Habitatrichtlijn (34.166) (T02122)

- T02122

Toezegging Visie regering consultatie Europese Commissie inzake Vogel- en Habitatrichtlijn (34.166)

Naar aanleiding van de bespreking van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 11 september 2015 met de visie van de regering betreffende de consultatie van de Europese Commissie inzake de Vogel- en Habitatrichtlijn, besluit de commissie de status van de toezegging met nummer T02122 op voldaan te zetten. Ze geleidt de brief en bijbehorende documenten door naar de commissie voor Economische Zaken.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman