Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA), Financiën (FIN) en Economische Zaken (EZ) van 22 september 2015
1. E150013

De voltooiing van Europa’s Economische en Monetaire Unie

In vervolg op de commissievergadering van 7 juli 2015 herhalen de commissies voor Europese Zaken, voor Financiën en Eeconomische Zaken dat zij aspecten van het Five President's Report 'Completing Europe's Economic and Monetary Union' desgewenst zullen betrekken bij de Algemene Politieke Beschouwingen, de Algemene Financiële Beschouwingen en/of de Algemene Europese Beschouwingen. Daarnaast geven de commissies aan voor wat betreft de institutionele aspecten van het rapport eveneens een hoorzitting/deskundigengesprek te willen organiseren.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman