Korte aantekeningen vergadering commissies Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 22 september 2015
1. Interparlementaire conferentie Energie (2016) - terugkoppeling vanuit de PVG Energie (besluitenlijst)

Het lid Jorritsma-Lebbink (VVD) geeft een toelichting op hetgeen tijdens de bijeenkomst van de politieke voorbereidingsgroep (PVG) Energie op 8 september 2015 is besproken.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer