Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 22 september 2015




1. Deskundigenbijeenkomst wetsvoorstel Omgevingswet (33962)

De voorbereidingsgroep geeft de laatste stand van zaken inzake de organisatie van de deskundigenbijeenkomst.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer