Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 22 september 2015
1. Halfjaarlijks rappel toezeggingen

De commissie besluit om:
- Toezegging T01753 als deels voldaan geregistreerd te laten en de deadline te verplaatsen naar 31 december 2015;
- Toezeggingen T01031, T01154 en T01223 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te handhaven op 31 december 2015;
- Toezegging T01224 als openstaand te blijven beschouwen, in afwachting van de resultaten van de evaluatie en de deadline te verplaatsen naar 31 december 2015.

2. Plan van aanpak Sint Eustatius

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en desgewenst te betrekken bij het kennismakingsgesprek met de Rijksvertegenwoordiger.

3. Mededelingen en informatie

De commissie verzoekt de staf om de Voorlichting van de Raad van State aan de Tweede Kamer over het geven van aanwijzingen aan de Gouverneurs van de landen in het Caribische deel van het Koninkrijk aan de commissieleden te sturen. Daarnaast besluit de commissie om de Voorlichting ter bespreking te agenderen wanneer de kabinetsreactie op de Voorlichting is ontvangen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman