Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 22 september 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Totstandkoming personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en mogelijk maken van meertalige buitenschoolse opvang (34.195)

-
34195

Totstandkoming personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en mogelijk maken van meertalige buitenschoolse opvang

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 6 oktober 2015.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren