Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 22 september 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Politiewet 2012 (30.880)

-
Rondvraag

Het lid Engels (D66) geeft aan dat zijn fractie de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 31 augustus jl. betreffende de voortgang van de vorming van de nationale politie graag ter bespreking in de commissie geagendeerd zou zien. De commissie stemt hiermee in en besluit dat dit punt op 29 september 2015 aan de orde komt.

Op voorstel van de commissievoorzitter besluit de commissie om het wetsvoorstel eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg (34067) en het wetsvoorstel eigen bijdrage voor verblijf in justitiƫle inrichting (34068), waarvan in beide gevallen het voorbereidend onderzoek op 29 september 2015 gepland staat, gezamenlijk te behandelen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren