Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 22 september 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet tegengaan huwelijksdwang (33.488)

-
33488 en T02001

Wet tegengaan huwelijksdwang

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 24 november 2015.

De commissie besluit daarnaast om toezegging T02001 als voldaan aan te merken, gelet op het rapport 'Zo zijn we niet getrouwd: een onderzoek naar de omvang en aard van huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap' dat is ontvangen als bijlage bij de memorie van antwoord (33488, C).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren