Korte aantekeningen vergadering commissies Veiligheid en Justitie (V&J) en Economische Zaken (EZ) van 22 september 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Jasper van Dijk en Van Toorenburg Doorverkoop toegangskaarten (31.461)

- 31461

Initiatiefvoorstel-Jasper van Dijk en Van Toorenburg Doorverkoop toegangskaarten

De commissies besluiten om het gesprek met deskundigen / voor- en tegenstanders over nut en noodzaak van het wetsvoorstel doorverkoop toegangskaarten (31461) (in beginsel) te laten plaatsvinden op 17 november 2015 van 16.00 tot 18.00 uur. De commissies besluiten voorts tot een lijst van uit te nodigen personen en organisaties.

Van het gesprek zal een woordelijk verslag worden gemaakt.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren