Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 29 september 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten (C)

-
C

Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten

De commissie bespreekt de notitie van het lid Bikker (CU) over een commissieoverstijgend debat, waarin wordt bezien wat privatiseringen betekenen voor het functioneren van de Rijksdienst. De staf gaat na wat de uitkomsten zijn van het algemeen overleg in de Tweede Kamer over privatisering, verzelfstandiging en toezicht van overheidsdiensten op 24 september 2015. De staf gaat tevens na wanneer de Algemene Rekenkamer een briefing zou kunnen geven naar aanleiding van haar briefadvies van 17 september 2015. Na deze briefing zal het lid Bikker haar notitie nog verder aanscherpen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman