Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 29 september 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2015 en Voorzitterschapseditie voor het jaar 2016 (34.166)

-
Visie betreffende de consultatie van de Europese Commissie inzake de Vogel- en Habitatrichtlijn

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 11 september 2015 (34166, G)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen. Het lid Teunissen (PvdD) overweegt naar aanleiding van deze brief een vraag te stellen in het voorlopig verslag inzake de Wet natuurbescherming (33348).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer