Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 29 september 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (34.036)

- 34036

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

De commissie besluit op 6 oktober 2015 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag. Daarnaast besluit de commissie om voor te stellen het wetsvoorstel onder voorbehoud te agenderen voor plenaire behandeling inclusief stemming op 27 oktober 2015. Bij dit voorstel wordt het verzoek overgebracht dat de staatssecretaris van Financiën doet in zijn brief d.d. 28 september jl. (34036, D) om het wetsvoorstel uiterlijk 27 oktober 2015 in stemming te brengen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren