Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 29 september 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Politiewet 2012 (30.880)

-
30880 / 32822, U

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 31 augustus jl. (30880 / 32822, U) inzake de voortgang van de vorming van de nationale politie, op verzoek van de D66-fractie geagendeerd. Bij monde van het lid De Graaf stelt deze fractie voor de minister voor een mondeling overleg uit te nodigen, en bij dit gesprek, naast bovengenoemde brief, ook de brief van de minister d.d. 28 september jl. (30880 / 33822, V) ter aanbieding van het eerste rapport van de commissie Evaluatie Politiewet 2012 te betrekken. De commissie reageert instemmend op dit voorstel en besluit op 6 oktober 2015 nader hierover te spreken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren