Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 29 september 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet tegengaan huwelijksdwang (33.488)

- Rondvraag

Op verzoek van het lid Markuszower (PVV) wordt geïnventariseerd of de plenaire behandeling van wetsvoorstel 33488 tegengaan huwelijksdwang (voorzien op 24 november 2015) vervroegd kan worden. Enkele woordvoerders beraden zich. De planning zal op 6 oktober 2015 nader besproken worden.

Wanneer het lid Van Bijsterveld (CDA) een afspraak maakt met vertegenwoordigers van de VNG/gemeenten inzake wetsvoorstel 30538 opheffing strafrechtelijke immuniteiten publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevenden zal zij de commissieleden informeren over tijdstip en lokatie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren