Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 29 september 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Uitvoering Verdrag Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (34.039)

- 34039

Uitvoering Verdrag Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 6 oktober 2015.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren