Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 6 oktober 2015
1.
30874 (R1818)

Initiatiefvoorstel-Van der Staaij Twee derden meerderheid van stemmen voor goedkeuring EU-verdragen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 17 november 2015 te houden.

2.
34105

Novelle Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman Wet Huis voor klokkenluiders

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar), CDA (Van Bijsterveld), D66 (De Graaf), PvdA (Barth), ChristenUnie (Bikker) en SGP (Schalk).

3.
C

Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten

De commissie ontvangt graag op 1 december 2015 van 16.30 tot 17.30 uur een technische briefing van de Algemene Rekenkamer naar aanleiding van haar briefadvies van 17 september 2015.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman