Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 6 oktober 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Ko{{"ş"}}er Kaya, Segers, Thieme, Klein en Voortman Wet Huis voor klokkenluiders (34.105)

-
34105

Novelle Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman Wet Huis voor klokkenluiders

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar), CDA (Van Bijsterveld), D66 (De Graaf), PvdA (Barth), ChristenUnie (Bikker) en SGP (Schalk).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman