Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 6 oktober 2015
1.
34036

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Van Rij), D66 (Rinnooy Kan), SP (Köhler) en PvdA (Sent). De staatssecretaris zal worden verzocht om de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk vrijdag 16 oktober 2015 naar de Kamer te sturen, zodat woordvoerders voldoende tijd hebben om de antwoorden te betrekken bij de voorbereiding van de plenaire behandeling, die op 27 oktober 2015 is voorzien.

2.
34300

Miljoenennota 2016

De commissie besluit in schriftelijk overleg met de regering te treden over de Miljoenennota 2016 (34300), ter voorbereiding op de Algemene financiële beschouwingen, welke op 17 november 2015 zullen plaatsvinden. Inbreng voor schriftelijk overleg wordt 27 oktober 2015 geleverd. De antwoordtermijn wordt op 6 november 2015 gesteld.

3.
33752, AA

De commissie bespreekt welk vervolg zij eventueel wenst te geven aan de brief van de staatssecretaris van 1 juli jl. over de uitwerking van de oplossingsrichtingen van het pensioen in eigen beheer (33752, AA). Besluitvorming wordt aangehouden tot 13 oktober 2015, zodat fracties voldoende gelegenheid hebben om zich te beraden.

4.
Mededelingen en informatie

Op verzoek van de SP-fractie wordt uit het overzicht van nieuw gepubliceerde Europese voorstellen een drietal voorstellen inzake de kapitaalmarktunie (COM(2015)473/F1, COM(2015)472/F1 en COM(2015)468/F1) op korte termijn voor procedure geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren