Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 6 oktober 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (34.036)

-
34036

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Van Rij), D66 (Rinnooy Kan), SP (Köhler) en PvdA (Sent). De staatssecretaris zal worden verzocht om de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk vrijdag 16 oktober 2015 naar de Kamer te sturen, zodat woordvoerders voldoende tijd hebben om de antwoorden te betrekken bij de voorbereiding van de plenaire behandeling, die op 27 oktober 2015 is voorzien.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren