Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 6 oktober 2015
1.
34160

Regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd

De commissie brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

2.
33862

Initiatiefvoorstel-Bisschop, Van Meenen en Rog Doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 10 november 2015 te houden.

3.
T01973

Toezegging Overleg met stakeholders (33.740)

De brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 oktober 2015 inzake toezegging overleg infrastructuur maatschappelijke betrokkenheid (33740, F) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T01973 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman