Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 6 oktober 2015
1.
34194

Harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 27 oktober 2015.

2.
34195

Totstandkoming personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en mogelijk maken van meertalige buitenschoolse opvang

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Krikke), SP (Don; uiterlijk vrijdag 9 oktober, 12.00 uur), PvdA (Sent) en GroenLinks (Lintmeijer).

3.
33623

Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht

De commissie stelt de conceptbrief ongewijzigd vast.

4.
Antwoorden op schriftelijke vragen van de leden Rinnooy Kan en Schnabel over deeltijdfactor bij de aftoppingsgrens voor pensioengevend loon

Inbreng voor een conceptbrief wordt geleverd door de leden Rinnooy Kan (D66) en Schnabel (D66). De conceptbrief wordt 27 oktober 2015 ter bespreking geagendeerd.

5.
E150010 - Europese Migratieagenda: onderdeel arbeidsmigratie

brief van de staatssecretaris van V&J van 25 september 2015 inzake de Europese migratieagenda

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van V&J van 25 september 2015 voor kennisgeving aan.

6.
Rondvraag

Het lid Kok (PVV) is van oordeel dat de brief over de nadere uitwerking van het akkoord over de aanpassing van het bilaterale sociale zekerheidsverdrag met Marokko ook aan de Eerste Kamer aangeboden zou moeten worden (zijnde vervolginformatie i.v.m. T02023).
De commissie neemt nota van het IBO-ZZP-rapport en de kabinetsreactie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren