Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 6 oktober 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet herziening export kinderbijslag (33.162)

-
Rondvraag

Het lid Kok (PVV) is van oordeel dat de brief over de nadere uitwerking van het akkoord over de aanpassing van het bilaterale sociale zekerheidsverdrag met Marokko ook aan de Eerste Kamer aangeboden zou moeten worden (zijnde vervolginformatie i.v.m. T02023).
De commissie neemt nota van het IBO-ZZP-rapport en de kabinetsreactie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren