Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 6 oktober 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Totstandkoming personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en mogelijk maken van meertalige buitenschoolse opvang (34.195)

-
34195

Totstandkoming personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en mogelijk maken van meertalige buitenschoolse opvang

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Krikke), SP (Don; uiterlijk vrijdag 9 oktober, 12.00 uur), PvdA (Sent) en GroenLinks (Lintmeijer).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren