Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 6 oktober 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012 (32.822)

-
30880 / 32822, U en V

De commissie besluit om de minister van Veiligheid en Justitie uit te nodigen voor een mondeling overleg (op 24 november 2015) over de nationale politie en om bij dit overleg de brief van de minister van 31 augustus jl. inzake de voortgang van de vorming van de nationale politie (30880 / 32822, U) en de brief van de minister van 28 september jl. ter aanbieding van het eerste rapport van de commissie Evaluatie Politiewet 2012 (30880 / 32822, V) te betrekken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren