Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 6 oktober 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet tegengaan huwelijksdwang (33.488)

- 33488

Wet tegengaan huwelijksdwang

De commissie bespreekt het verzoek dat het lid Markuszower (PVV) in de vergadering van 29 september jl. deed om de plenaire behandeling van wetsvoorstel tegengaan huwelijksdwang (33488), voorzien op 24 november 2015, te vervroegen. Nu alle fracties bereid zijn om af te zien van een plenair debat, stelt de commissie voor om het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk als hamerstuk af te doen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren