Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 6 oktober 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Uitvoering Verdrag Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (34.039)

-
34039

Uitvoering Verdrag Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel te kunnen afdoen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren