Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 6 oktober 2015
1.
33.508

Verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen die de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt of die wilsonbekwaam zijn

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 27 oktober 2015.

2.
Parlementair Onderzoek Privatisering/Verzelfstandiging Overheidsdiensten

Brief van de staatssecretaris van VWS, mede namens de minister voor W&R, van 7 september 2015 in reactie op brief van 26 juni 2015 (verslag schriftelijk overleg C, AC)

De commissie neemt de brief van 7 september 2015 voor kennisgeving aan.

3.
Halfjaarlijks rappel toezeggingen

Brief van de minister van VWS van 17 september 2015 in reactie op brief van 14 juli 2015 (verslag schriftelijk overleg 34300 XVI, A)

De commissie bespreekt de reactie van 17 september 2015 op het toezeggingenrappel en besluit de toezeggingen T01163, T01891, T01928, T01991, T02041, T02044 en T02089 als voldaan aan te merken.

4.
T02036 - Toezegging voortgang hervorming langdurige zorg

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van VWS van 10 september 2015 (33891, S)

De commissie neemt de brief van 10 september 2015 voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging daarmee als voldaan.

5.
Kader- en voorhangbrief langdurige zorg 2016

Brief van de staatssecretaris van VWS van 2 oktober 2015 (34104, C)

Inbreng voor een conceptbrief wordt geleverd door de leden van de PVV-fractie (Van Hattem). De conceptbrief wordt 27 oktober 2015 ter bespreking geagendeerd.

6.
Bezoek Tsjechische senaatscommissie

De commissie zal op 3 november 2015, van 15.45 - 16.45 uur, in gesprek gaan met een delegatie van de commissie "Health and Social Policy" van de Tsjechische Senaat. Naast de voorzitter van de commissie, hebben de leden De Grave (VVD), Flierman (CDA), Schnabel (D66), Van Hattem (PVV; onder voorbehoud), Don (SP), Nooren (PvdA) en Ganzevoort (GroenLinks) te kennen gegeven om indien mogelijk bij deze ontmoeting aanwezig te zullen zijn.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer