Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 6 oktober 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten (C)

-
Parlementair Onderzoek Privatisering/Verzelfstandiging Overheidsdiensten

Brief van de staatssecretaris van VWS, mede namens de minister voor W&R, van 7 september 2015 in reactie op brief van 26 juni 2015 (verslag schriftelijk overleg C, AC)

De commissie neemt de brief van 7 september 2015 voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer