Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 13 oktober 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Invoering van de rijbewijsplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid (T-rijbewijs) (33.781)

- T02020 - Toezegging Informeren na afloop van het uitwerkingsoverleg met de AOC Raad

Brief van de minister van I&M van 5 oktober 2015 (33781, H)

De commissie besluit de toezegging als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer