Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 27 oktober 2015
1. 34290

De commissie besluit het verslag van de United Nations Sustainable Development Summit - die van 25-27 september 2015 plaatsvond in New York - en het BNC-fiche van Commissiemededeling E150027 "Handel voor iedereen: Naar een meer verantwoord handels- en investeringsbeleid" af te wachten alvorens het verslag van het schriftelijk overleg inzake de Commissiemededeling voor een wereldwijd partnerschap voor armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling na 2015 (34290) opnieuw te agenderen.

2. 34300 V, A

De commissie besluit toezegging T02114 (Erkenning Palestijnse staat) als voldaan te beschouwen, maar wenst hierover wel nog in schriftelijk overleg te treden met de Minister van Buitenlandse Zaken.


De griffier van de commissie,
Christward Gradenwitz