Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 27 oktober 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Meenemen aspecten in evaluatie en zenden brief (32.440) (T01606)

- Toezeggingen T01606 - Toezegging Meenemen aspecten in evaluatie en zenden brief

Brief van de minister van EZ van 23 oktober 2015 in reactie op brief 23 september 2015 (verslag schriftelijk overleg 34252, C)

De commissie besluit het agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 3 november 2015.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer