Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel/ JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Europese Zaken (EUZA) van 27 oktober 2015
1. Inventarisatie van onderwerpen voor gesprek met Commissie Meijers

De commissies inventariseren de te bespreken onderwerpen voor het kennismakingsgesprek met de commissie Meijers op 3 november 2015.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren