Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 27 oktober 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet algemeen pensioenfonds (34.117)

-
34117

Wet algemeen pensioenfonds

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van SZW van 6 oktober 2015 (34117, C) en wacht de - inmiddels ingediende - novelle (34320) af.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren