Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 27 oktober 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Cliƫntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33.509)

- Rondvraag

- Naar aanleiding van een vraag van het lid Bredenoord (D66) naar de stand van zaken van wetsvoorstel 33509 (Cliƫntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens), constateert de commissie dat er tot nu toe weinig voortgang is ten aanzien van dit dossier.
- Het lid Van Hattem (PVV) zal in de loop van deze week alsnog inbreng leveren voor een conceptbrief over de Kader- en voorhangbrief langdurige zorg 2016 (brief van de staatssecretaris van VWS van 2 oktober 2015 (34104, C).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer