Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 27 oktober 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verbetering wanbetalersmaatregelen (33.683)

- Voortgang behandeling wetsvoorstel verbetering wanbetalersmaatregelen (33683) en novelle 34319

Brief van de minister van VWS van 16 oktober 2015 (33683/34319, G)

De commissie neemt kennis van het verzoek van de minister om de op 15 oktober 2015 ingediende novelle na ontvangst van de Tweede Kamer met spoed te behandelen, zodat wetsvoorstel 33683 en novelle 34319 per 1 januari 2016 in werking kunnen treden, en heeft de intentie daaraan mee te werken.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer