Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 3 november 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet verantwoorde groei melkveehouderij (33.979)

-
Verantwoorde groei melkveehouderij - 33979

Brief van de staatssecretaris van EZ van 26 oktober 2015 inzake in reactie op brief van 18 september 2015 (verslag schriftelijk overleg 33979, R)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en wacht de behandeling van het bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel grondgebonden groei melkveehouderij (34295) af.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer