Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 3 november 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Privacy van leners (33.846) (T02018)

- Mededelingen en informatie

De commissie besluit op 10 november 2015 inbreng voor schriftelijk overleg met de minister te leveren over toezegging T02018 (Privacy van leners), die weer op 'openstaand' wordt gezet.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman