Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 3 november 2015
1.
Hoofdlijnen van een toekomstbestendig pensioenstelsel

De commissie besluit uiterlijk februari 2016 in overleg te treden met de staatssecretaris van SZW over de brief met de hoofdlijnen van een toekomstbestendig pensioenstelsel (33972, P en bijlage). De commissie wil eerst de uitkomsten van het in januari 2016 geplande algemeen overleg in de Tweede Kamer hierover afwachten.

Met de toezending van de hoofdlijnenbrief heeft de staatssecretaris voldaan aan de toezeggingen T02086 en T02088.

2.
T02085

Het besluit van DNB over de aanpassing van de UFR

De commissie besluit op 17 november 2015 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW over de brief van 17 juli 2015 over de de ultimate forward rate (ufr) van pensioenfondsen (33.972 EK, Q) en het op 9 oktober 2015 aan de Tweede Kamer aangeboden onderzoek en kabinetsstandpunt hierover (32043, nr. 285 en bijlage).

Aansluitend - bij voorkeur dit jaar, maar na de begrotingsbehandeling SZW in de Tweede Kamer op 3 december a.s. - wil de commissie over dit onderwerp in mondeling overleg treden met de staatssecretaris.

3.
T02023

Toezegging Informeren Kamer inzake onderhandelingen en aanpassen verdrag Marokko (33.162)

De commissie neemt de brief van de minister van SZW over het bilaterale socialezekerheidsverdrag met Marokko (33162, M) van 26 oktober 2015 voor kennisgeving aan.

4.
T02141

Toezegging Overbrugging verhoging AOW-leeftijd (34.083)

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van SZW over het verlengen en uitbreiden van de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW (OBR) (34.083 EK, H) van 13 oktober 2015 voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging hiermee als voldaan.

5.
Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

De commissie acht een debat over de begroting van SZW vooralsnog niet nodig.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren