Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 3 november 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Integrale visie pensioenstelsel (33.972) (T02088)

-
Hoofdlijnen van een toekomstbestendig pensioenstelsel

De commissie besluit uiterlijk februari 2016 in overleg te treden met de staatssecretaris van SZW over de brief met de hoofdlijnen van een toekomstbestendig pensioenstelsel (33972, P en bijlage). De commissie wil eerst de uitkomsten van het in januari 2016 geplande algemeen overleg in de Tweede Kamer hierover afwachten.

Met de toezending van de hoofdlijnenbrief heeft de staatssecretaris voldaan aan de toezeggingen T02086 en T02088.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren