Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 10 november 2015
1.
Algemene financiële beschouwingen

De commissie evalueert de wijze waarop het schriftelijk overleg verloopt dat de commissie heeft geïnitieerd ter voorbereiding op de Algemene financiële beschouwingen welke op 17 november 2015 worden gehouden. Naar aanleiding daarvan wordt besloten dat de commissievoorzitter en de commissiegriffier in gesprek zullen gaan met het ministerie van Financiën om over en weer uit te wisselen hoe deze schriftelijke fase verbeterd zou kunnen worden, mede met het oog op komende jaren.

2.
Pakket Belastingplan 2016

De commissie besluit om de deskundigenbijeenkomst voorafgaand aan de behandeling van het pakket Belastingplan 2016, waartoe zij op 3 november jl. besloot, te organiseren op 23 november 2015 van 17.30 tot 19.30 uur. De commissie besluit voorts tot een lijst van uit te nodigen personen.
Het ministerie van Financiën zal worden verzocht om voorafgaand aan deze deskundigenbijeenkomst, van 16.00 tot 17.30 uur, een (besloten) technische briefing over het pakket Belastingplan 2016 te verzorgen.

3.
T02150

Toezegging Toezenden kabinetsreactie aan Eerste Kamer op het rapport IBO zzp (34.036)

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 november jl. ter aanbieding van de kabinetsreactie op het rapport IBO zzp (34036, H). Zij besluit naar aanleiding daarvan om in schriftelijk overleg te treden met de regering.
Aan toezegging T02150 is voldaan. Aan de motie 34000, C dient nog uitvoering te worden gegeven.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren