Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN), Economische Zaken (EZ) en Europese Zaken (EUZA) van 10 november 2015
1.
E150024 en E150025

Voorstel voor een verordening tot wijziging van verordening 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen; Voorstel voor een verordening tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor securitisatie en het creëren van een Europees kader voor een eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese instellingen wordt op 1 december 2015 geleverd.

2.
E150029

Commissiemededeling: Stappen naar de voltooiing van de Economische en Monetaire Unie

De commissievoorzitter inventariseert welke fracties (mogelijk) behoefte hebben aan schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese instellingen. Besluitvorming over de procedure wordt aangehouden tot 17 november 2015.

3.
E150030

Aanbeveling van de Raad inzake de oprichting van nationale comités voor het concurrentievermogen in de eurozone

De commissievoorzitter inventariseert welke fracties (mogelijk) behoefte hebben aan schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese instellingen. Besluitvorming over de procedure wordt aangehouden tot 17 november 2015.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren