Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 10 november 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Totstandkoming personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en mogelijk maken van meertalige buitenschoolse opvang (34.195)

-
34195

Totstandkoming personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en mogelijk maken van meertalige buitenschoolse opvang

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor op 17 november 2015 over het wetsvoorstel te stemmen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren