Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 17 november 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Van der Staaij Twee derden meerderheid van stemmen voor goedkeuring EU-verdragen (30.874 (R1818))

-
30874 (R1818)

Initiatiefvoorstel-Van der Staaij Twee derden meerderheid van stemmen voor goedkeuring EU-verdragen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Duthler), CDA (Van Bijsterveld), D66 (De Graaf), SP (Köhler), PvdA (Schrijver), GroenLinks (Lintmeijer), ChristenUnie (Bikker) en Van Dijk (SGP).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman