Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 17 november 2015
1.
34220

Fiscale verzamelwet 2015

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2.
Pakket Belastingplan 2016

De commissie bevestigt het eerder vastgestelde tijdspad voor de behandeling van het Belastingplan 2016, onder voorbehoud dat stemming in de Tweede Kamer deze week nog plaatsvindt. Het voorbereidend onderzoek is in dat geval voorzien voor 1 december 2015. Plenair debat onder voorbehoud op 14/15 december 2015.

3.
34276

Wet uitvoering Common Reporting Standard

De commissie besluit voor het wetsvoorstel Common Reporting Standard (CRS) het tijdspad van het pakket Belastingplan 2016 aan te houden.

4.
Deskundigenbijeenkomst inzake pakket Belastingplan 2016

De commissie stemt in met het conceptprogramma voor de deskundigenbijeenkomst inzake het pakket Belastingplan 2016 op 23 november 2015.

5.
Mondelinge terugkoppeling IPC Artikel 13, Luxemburg 9-10 november 2015

De heer Elzinga (SP) geeft een mondelinge terugkoppeling van de conferentie.
Een schriftelijk verslag van deze bijeenkomst wordt i.s.m. de Tweede Kamer opgesteld en zal als Kamerstuk verschijnen.

6.
Rondvraag

Ten vervolge op hetgeen gewisseld is tijdens de eerste termijn van de Algemene Financiële Beschouwingen over wetsvoorstellen met budgettaire consequenties die verschillend gewogen worden in Eerste en Tweede Kamer verzoekt de commissie de voorzitter een gespreksnotitie voor te bereiden ter bespreking na het kerstreces.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren